SVENSKA TERAPIHUNDSKOLAN

 

TITTA PÅ FILMEN OM OSS

Lämplighetstest

Steg 1

Lämplighetstetet görs först inför alla våra utbildningar. Ett test som visar på hundteamets förutsättningar att klara av våra utbildningar.

Vill man arbeta med små barn gör man ett nytt lämplighetstest efter Besökshundsexamen för att se hur förutsättningarna är för att gå Steg 3b som är skolhund.

Besökshund

Steg 2

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Utbildningen är första steget och den stora plattformen som man måste stå på för att vidareutbilda sig.

Terapihund
Vårdhund

Steg 3

Terapihunden kallas även tillsammans med Vårdhunden för en social tjänstehund. En social tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa. Hundteamet arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Terapihunden arbetar med alla målgrupper. Vårdhunden arbetar endast äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av människor med förvärvad hjärnskada.

Skolhund
Läshund
Fadderhund

Steg 4

Arbeta med hunden i skolan eller annan pedagogisk verksamhet. Denna utbildning läser du även till Läshund och Fadderhund. Denna kurs läses parallellt med steg 3a . Dvs Terapihund och vårdhund. Ett extra lämplighetstest måste utföras med små barn.

ALLA KAN UTBILDA SIG! DET TAR BARA OLIKA LÅNG TID

Det finns många vägar att nå dina mål, vi hjälper dig!

Vilka krav ska man ställa på en utbildningsarrangör?

KOMPETENS – KVALITET – SÄKERHET Det har den sista tiden startat upp massor med utbildningsarrangörer i Skandinavien gällande utbildning av besöks-, vård och terapihund. Det finns många aspekter att väga in och ta i beaktning när man väljer utbildningsarrangör. Här kommer några frågor du ska ställa dig innan du anmäler dig till en viss utbildning/arrangör. […]

Det är magiskt! Fanny & Julle

I höstas träffade jag en ungdom på ett stödboende. Jag hade fått veta att det var problem med allt möjligt, dålig social kontakt, minimal kommunikation, initiativlöshet och ingen förmåga att organisera och strukturera. Men ingen direkt diagnos var satt, man antog att det bottnade i dålig självkänsla och ångestproblematik relaterad till uppväxten. Jag minns att […]

Dis har fått pris

Terapihunden Dis vid Ekebyhovskolans grundsärskola har tilldelats ett pris på 10 000kr för sitt arbete med gruppdynamik, samarbete och att få elever att komma varandra närmare. Motivering: Genom terapihunden Dis arbete har broar byggts mellan eleverna. Hon har fått eleverna att känna glädje, samhörighet och motivation. Dis och hennes hundförare Denise Sverla arbetar gentemot läroplanens […]

Berta på praktik

Här kommer en rapport från praktikplatsen. Berta gör praktik med sin hundförare Marianne. På eget initiativ har boendet valt att göra blodtryckstester före och efter deras besök. Resultatet från blodtryckstestet på damerna i ”Hundstund med Berta” (dom hade själva bett sköterskan komma ner till oss och vara med) visade fascinerande resultat. Efter fem minuters gullande […]