SVENSKA TERAPIHUNDSKOLAN

 

TITTA PÅ FILMEN OM OSS

Lämplighetstest

Steg 1

Lämplighetstetet görs först inför alla våra utbildningar. Ett test som visar på hundteamets förutsättningar att klara av våra utbildningar.

Vill man arbeta med små barn gör man ett nytt lämplighetstest efter Besökshundsexamen för att se hur förutsättningarna är för att gå Steg 3b som är skolhund.

Besökshund

Steg 2

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Utbildningen är första steget och den stora plattformen som man måste stå på för att vidareutbilda sig.

Terapihund
Vårdhund

Steg 3

Terapihunden kallas även tillsammans med Vårdhunden för en social tjänstehund. En social tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa. Hundteamet arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Terapihunden arbetar med alla målgrupper. Vårdhunden arbetar endast äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av människor med förvärvad hjärnskada.

Skolhund
Läshund
Fadderhund

Steg 4

Arbeta med hunden i skolan eller annan pedagogisk verksamhet. Denna utbildning läser du även till Läshund och Fadderhund. Denna kurs läses parallellt med steg 3a . Dvs Terapihund och vårdhund. Ett extra lämplighetstest måste utföras med små barn.

ALLA KAN UTBILDA SIG! DET TAR BARA OLIKA LÅNG TID

Det finns många vägar att nå dina mål, vi hjälper dig!

Julkalender 24 december 2016

Vi på Svenska Terapihundskolan vill önska er God Jul och Gott Nytt år. Detta gör vi med att släppa en liten tävling. Tävla om en gratis privatlektion med någon av våra instruktörer. Lektionen kan erbjudas i Stockholm, Västerås/Köping, Östersund eller Göteborg. Du får själv bestämma vad lektionen ska innehålla. Förslagsvis förberedande övningar inför en utbildning/lämplighetstest […]

Julkalender 23 december 2016

Nu släpper vi andra bomben! Svenska Terapihundskolan inleder ett samarbete med Vetzoo och Firstvet. Vetzoo Detta innebär att de som påbörjar utbildning hos oss får en rabatt på foder hemlevererat till dörren. Det kommer också under året att innebära att vi som organisation får möjlighet att kommunicera ut i Vetzoos kanaler och många runt om […]

Julkalender 22 december

Nu släpper vi första bomben! Tillsammans är vi starka. Vi på Svenska Terapihundskolan är övertygade om att tillsammans kan vi bygga en kunskapsbank som kommer att bli helt unik. Tanken är att alla ska bidra och kunna ta del av en massa härliga idéer. Denna kunskapsbank är till för de hundteam som ska arbeta målinriktat […]

Julkalender 21 december 2016

Vilka krav ska man ställa på en utbildningsarrangör? KOMPETENS – KVALITET – SÄKERHET Det har den sista tiden startat upp massor med utbildningsarrangörer i Norden gällande utbildning av besöks-, vård och terapihund. Det finns många aspekter att väga in och ta i beaktning när man väljer utbildningsarrangör. Vissa personer passar in att gå utbildning hos oss […]