SVENSKA TERAPIHUNDSKOLAN

Lämplighetstest

Steg 1

Lämplighetstetet görs först inför alla våra utbildningar. Ett test som visar på hundteamets förutsättningar att klara av våra utbildningar.

Vill man arbeta med små barn gör man ett nytt lämplighetstest efter Besökshundsexamen för att se hur förutsättningarna är för att gå Steg 3b som är skolhund.

Besökshund

Steg 2

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Utbildningen är första steget och den stora plattformen som man måste stå på för att vidareutbilda sig.

Terapihund
Vårdhund

Steg 3

Terapihunden kallas även tillsammans med Vårdhunden för en social tjänstehund. En social tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa. Hundteamet arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Terapihunden arbetar med alla målgrupper. Vårdhunden arbetar endast äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av människor med förvärvad hjärnskada.

Skolhund
Läshund
Fadderhund

Steg 4

Arbeta med hunden i skolan eller annan pedagogisk verksamhet. Denna utbildning läser du även till Läshund och Fadderhund. Denna kurs läses parallellt med steg 3a . Dvs Terapihund och vårdhund. Ett extra lämplighetstest måste utföras med små barn.

Kursnr Kurstyp Datum
Lämplighetstest 12/4 Lämplighetstest Helsingborg Lämplighetstest: 12/4
Kursdatum: 3-4/5, 24-25/5, 14-15/6, 13/9
Diplomering: 4/10
Lämplighetstest 24/1 2018 Lämplighetstest Stockholm Lämplighetstest: 24/1
Kursdatum:
13-14/2, 13-14/3, 9-10/4, 20/6
Diplomering: 29/8
Lämplighetstest 24/3 Lämplighetstest Östersund Lämplighetstest 24/3
Kursdatum: 20-21/4, 19-20/5, 14-15/6, 6/8
Diplomering: 28/9
Lämplighetstest 6/5 Lämplighetstest Göteborg Lämplighetstest 6/5
Kursdatum 11-12/8, 15-16/9, 6-7/10, 1/12
Diplomering 15/12
Lämplighetstest 7/3 Lämplighetstest Munktorp/Köping Lämplighetstest: 7/3
Kursdatum: 19-20/4 , 24-25/5, 27-28/6, 11/10
Diplomering: 8/11

ALLA KAN UTBILDA SIG! DET TAR BARA OLIKA LÅNG TID

Det finns många vägar att nå dina mål, vi hjälper dig!