Förberedande

Online – Förberedande

Detta är en onlineutbildning för dig som vill förbereda din hund till att bli en social tjänstehund.

Lämplighetstest

24/3 Lämplighetstest Östersund

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

12/4 Lämplighetstest Helsingborg

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

7/3 Lämplighetstest Munktorp/Köping

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

6/5 Lämplighetstest Göteborg

Besökshund – Göteborg Lämplighetstest 6/5, Kursdatum: 11-12/8, 15-16/9, 6-7/10, 1/12 Diplomering: 15/12 Plats: Göteborg Vad är ett lämplighetstest? När vi kallar till lämplighetstest inför en kursstart så handlar det om att vi vill undersöka hur förutsättningarna ser ut hos hund och förare att kunna utbilda sig och diplomera sig som hundteam. Ett lämplighetstest kan även kallas för inprovning. Testet […]

24/1 2018 Lämplighetstest Stockholm

Besökshund – Stockholm Lämplighetstest: 24/1 Kursdatum: 13-14/2, 13-14/3, 9-10/4, 20/6 Diplomering: 29/8 Plats: Stockholm/Vårby Vad är ett lämplighetstest? När vi kallar till lämplighetstest inför en kursstart så handlar det om att vi vill undersöka hur förutsättningarna ser ut hos hund och förare att kunna utbilda sig och diplomera sig som hundteam. Ett lämplighetstest kan även kallas för inprovning. […]

Besökshundsutbildning

28/4 Besökshund Östersund

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

11/8 Besökshund Göteborg

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

3/5 Besökshund Helsingborg

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

19/4 Besökshund Munktorp/Köping

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

13/2 Besökshund Stockholm

Besökshund – Stockholm Lämplighetstest: 24/1, Kursdatum: 13-14/2, 13-14/3, 9-10/4, 20/6 Diplomering: 29/8 Plats: Stockholm/Vårby Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är […]

Vård- & Terapihundsutbildning

Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Göteborg 6/5

Denna utbildning ger hund och förare behörighet att arbeta antingen som Terapihundsteam eller Vårdhundsteam.

Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Stockholm 26/3

Denna utbildning ger hund och förare behörighet att arbeta antingen som Terapihundsteam eller Vårdhundsteam.

Skolhund - kombinerad i Vård- & Terapihundsutbildning

Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Göteborg 6/5

Denna utbildning ger hund och förare behörighet att arbeta antingen som Terapihundsteam eller Vårdhundsteam.

Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Stockholm 26/3

Denna utbildning ger hund och förare behörighet att arbeta antingen som Terapihundsteam eller Vårdhundsteam.