Förberedande

Online – Förberedande

Detta är en onlineutbildning för dig som vill förbereda din hund till att bli en social tjänstehund.

Lämplighetstest

12/11 2017 Lämplighetstest Göteborg

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

18/9 2017 Lämplighetstest Munktorp/Köping

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

10/10 2017 Lämplighetstest Stockholm

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

22/11 2017 Lämplighetstest Helsingborg

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

Besökshundsutbildning

7/11 Besökshund Stockholm

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

9/12 Besökshund Göteborg

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

12/10 Besökshund Munktorp/Köping

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

28/8 Besökshund Stockholm

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

Vård- & Terapihundsutbildning

Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Kattarp 31/8

Denna utbildning ger hund och förare behörighet att arbeta antingen som Terapihundsteam eller Vårdhundsteam.

Skolhund - kombinerad i Vård- & Terapihundsutbildning

Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Kattarp 31/8

Denna utbildning ger hund och förare behörighet att arbeta antingen som Terapihundsteam eller Vårdhundsteam.