7/11 Besökshund Stockholm

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

Ladda ner kursinfo här

DURATION:
Lämplighetstest: 10/10
Kursdatum: 7-8/11, 5-6/12, 9-10/1 2018, 11/4
Diplomering: 5/9 2018
ID:
B-klass 87 STHLM
CREDIT:
Lämplighetstest 1250 kr
Kursavgift 11 400 kr
Kostnad för kurslitteratur och tjänstetecken tillkommer

INSTRUCTORS:

Nina Josefsson
Instruktör/Lärare, Hundförare

Address

Vårbackavägen 3c   View map

Categories

Besökshund , Steg 2

Besökshund – Stockholm

Lämplighetstest: 10/10
Kursdatum: 7-8/11, 5-6/12, 9-10/1 2018, 11/4
Diplomering: 9/5 2018
Plats: Stockholm/Vårby

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Förkunskaper

Genomfört godkänt lämplighetstest (steg 1)

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att utbilda ett ekipage som kan verka som Besökshundsteam. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja Vård- och Terapihundsutbildning.

Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar. Vi arbetar enligt Socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg.

Kursens uppläggning

Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sju seminariedagar. Förutom seminarierna utgör STHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren.

Besökshundsutbildning innehåll

1 st lämplighetstest – görs på förhand (steg 1)

7st seminariedagar
1 st diplomeringsdag
30 timmar verksamhetsförlagd utbildning
ca 150 timmar träning på distans

Grundläggande hundkunskap om
– Djuromsorg och hälsa, del 1
– Hundens etologi, del 1
– Hundens träning, del 1

Kunskap om och förståelse för arbete som Besökshundsteam med tredje person
– Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
– Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
– Besökshundens insatser anpassade till individ, del 1

Verksamhetsförlagd utbildning

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna del av utbildningen får ej påbörjas förrän studenten deltagit i de examinerande seminarierna och blivit godkänd på de praktiska momenten och fått samtycke från utbildningens ansvariga lärare.

Pris:

Lämplighetstest – 1000kr + moms
Kursavgift – 9120kr + moms inklusive diplomering
Extern kostnad tillkommer för kurslitteratur
Diplomering ingår för hundteam som startar utbildning 2014 – för hundteam som gått utbildning före 2014 kostar diplomering 1000kr + moms

Avbetalning – Denna kostnad kan delas upp på avbetalning via Human Finans.
(Avbetalningsplan med individuellt upplägg kan göras www.humanfinans.se.)

Anmälningsformulär

Anmäl dig nedan

Anmäl dig här