Photo 2013-04-28 18 27 01
Photo 2013-04-28 18 28 58
Photo 2013-04-28 18 33 03

Online

Utbildningen är onlinebaserad och kan startas upp när du önskar och det finns inte heller något slutdatum utan du tar det i den takt du önskar.

Pris: 1699kr inklusive kurslitteratur till ett värde av 250kr. Priser inkl. moms. Klicka på denna länk för att komma till anmälan och köp —–>

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.

Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen För att beredas tillträde till kursen måste hundföraren ha tillgång till dator, internet och ett youtube konto samt en videokamera/smartphone att filma med. Utbildningens omfattning Utbildningen utgörs av distansstudier.

Utbildningen omfattar 8 lektionsblock vilket uppskattas till 8 timmar teoretisk bas. Inom ramen för kursen är också praktisk träning inlagd där insatsen kan variera beroende på förkunskaper i hundträning.

Utbildningens syfte Utbildningen syftar till att förbereda hund och förare inför ett framtida lämplighetstest och utbildning till social tjänstehund. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter och utmaningar som kursen erbjuder.

Utbildningens innehåll

– Belöning och belöningstekniker

– Klickerkunskap

– Kontakt och följsamhet

– Hundens utvecklingsperioder

– Socialisering

– Miljö

– Passivitet

 

Kursens uppläggning

Arbetsformerna utgörs av distansstudie där både teoretiska och praktiska inslag ligger som grund.

Utbildningen är förlagd till STHS lärplattform. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter återfinns på lärplattformen.

Anmälan/Betalning

Du anmäler dig via formuläret som finns om du klickar här:

När du fyllt i formuläret följer du länken till vår webshop. Där köper du utbildningen. När vi ser att köpet är genomfört så skickar vi inloggning till din epost. Glöm inte att fylla i rätt epostadress.

 

Hur går jag till väga för att utbilda mig vidare till tjänstehundsteam?

Hunden gör först ett lämplighetstest (steg 1) tidigast vid ett års ålder. Därefter går man en Besökshundsutbildning (steg 2). Efter godkänd Besökshundsexamen kan man vidareutbilda sig till Vårdhundsteam eller Terapihundsteam (Steg 3a). Om man vill kan man parallellt med steg 3a även utbilda sig till Skolhund (steg 4) för att arbeta som läshund eller fadderhundsteam.