Enligt svensk standard och de kursdokument vi följer så är det så att ett kvalitetstest måste utföras vartannat år för att uppdatera din id-handling. Att utföra kvalitetstest i samma anda som även assistans och servicehundar medför att vi håller en hög standard och kvalitet på de tjänstehundar som är i arbete. Genom att kvalitetstesta sin hund bidrar man till en kvalitetssäkrad bransch. Detta är också ett krav vi har på oss från Skandinaviska Vård- & Terapihundsföreningen.

Du kommer också att behöva lämna in ett veterinärintyg till den lärare som utför testet. Testet är ungefär som en vanligt diplomering. Ofta utför vi dem i samband med en ordinarie diplomering.

När vi får in din anmälan så skickar vi dina kontaktuppgifter vidare till berörd lärare som kontaktar dig för att boka tid och önskad kursort. Vi har kurser just nu på orterna. Östersund, Stockholm, Munktorp/Västerås, Göteborg och Helsingborg.

I priset ingår uppdaterade id-handlingar.

Du hittar anmälningsformuläret här: kvalitetstest – anmälan