Svenska Terapihundskolan

Vinster och effekter

Läshund

Vårdhunden Othello arbetar

Djurassisterad Pedagogik

Fadderhund på habiliteringen