sajt_250x250_terapihund_alvin4
sajt_250x250_terapihund_alvin2
sajt_250x250_terapihund_alvin3

Hur går jag till väga för att utbilda mig?

Hunden gör först ett lämplighetstest (steg 1) tidigast vid ett års ålder. Därefter går man en Besökshundsutbildning (steg 2). Efter godkänd Besökshundsexamen kan man vidareutbilda sig till Vårdhundsteam eller Terapihundsteam (Steg 3). Om man vill kan man parallellt med steg 3a även utbilda sig till Skolhund (steg 4) för att arbeta som läshund eller fadderhundsteam.

 Hur skiljer sig utbildningen till Vårdhund respektive Terapihund?

Skillnaden är att de som utbildar sig enligt kursplanen utifrån svensk standard  för utbildning till vårdhund skall utföra verksamhetsförlagd utbildning inom specifika områden som demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom alla områden såsom vård, skola och omsorg m.m. Lämplighetstester och examinering skiljer sig åt mellan Terapihund och Vårdhund. I övrigt deltar man på samma utbildning. Vid frågor maila oss på: info@terapihundskolan.se

Vad behöver jag för förkunskaper?

Förutom att du ska ha gått Besökshundsutbildningen och tagit examen behöver du ha genomfört två års gymnasieutbildning inom valfritt ämne för att gå vår utbildning till terapihund. För vårdhund krävs två års genomförd gymnasieutbildning inom vård och omsorg samt två års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.

 Terapihund, Vårdhund – Definitioner

Terapihunden kallas även tillsammans med Vårdhunden för en social tjänstehund. En social tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa. Hundteamet arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Terapihunden arbetar inom vård, skola och omsorg. Vårdhunden arbetar inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av människor med förvärvad hjärnskada.

Vårdhundföraren eller terapihundföraren är en diplomerad hundförare som arbetar med sin hund antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal. Hundsteamets uppgifter är att göra målinriktade besök inom vård, skola och omsorg. Teamet ska arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och utvärderas. Vård- och Terapihundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att arbeta yrkesmässigt som tjänstehundsteam. Vi följer kursplan till svensk standard för utbildning av vårdhund*.

Jag vill arbeta med barn under 13 år, hur gör jag?

Som hundteam kan du välja till en specialiseringskurs för arbete med barn under 13 år. Vi utför lämplighetstester och utbildar hund och förare i arbete som hundteam med barn. Läs mer här: –>

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning.  De fysiska träffarna är 8st där vi ses två dagar vid varje tillfälle. Utöver detta tillkommer en extra dag för diplomering  I vissa fall formas detta om till kvällskurs.

Separat lämplighetstest görs i förväg och diplomering/ examinering tillkommer. Tider för detta hittar ni på vår hemsida. www.terapihundskolan.se

Du behöver godkänd veterinärbesiktning för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

Utbildningens innehåll:

8 st heldagarsutbildning + 70 h verksamhetsförlagd utbildning + 400 h ortsoberoende utbildning.

Utbildningen ska ge hundteamet kunskap inom:

– Tjänstehundens insatser anpassade till individ.
– Djuromsorg och hälsa
– Hundens träning
– Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
– Människans hälsa, etik och värdegrund
– Verksamhetsförlagd utbildning.