Slider_framsida

Utbildningsprocess hos Svenska Terapihundskolan

Klicka på länkarna för att få mer detaljerad information om utbildningarna.

Steg 1Lämplighetstest

Här bedömer vi  din och din hunds förutsättningar att klara av vår utbildning. Vi har ett stort ansvar att djurskyddsmässigt se till att hunden trivs med sin arbetsuppgift.

Steg 2Besökshundsutbildning

En utbildning av hund och förare för enklare besök inom vård, skola och omsorg. Här får man den stora plattformen för att på ett säkert sätt kunna arbeta med sin hund proffesionellt.

Steg 3 – Vård- & Terapihundsutbildning

En utbildning av hund och förare till att arbeta proffesionellt med målinriktade interventioner som skall dokumenteras och utvärderas.

Steg 4 – Skolhund / Läshund / Fadderhund

En utbildning till att arbeta med barn under 13 år. Denna kurs kan tas parallellt med steg 3 Separat L-test med barn måste utföras där vi bedömer dig och din hunds förutsättningar för att arbeta med barn under 13 år