Förberedande / Valpkurs – Online

Kursnr Kurstyp Datum
Förberedande - online Online – Förberedande Ortsoberoende och ett års tidsfrist

Steg 1 Lämplighetstest

Kursnr Kurstyp Datum
Lämplighetstest 24/3 Lämplighetstest Östersund Lämplighetstest 24/3
Kursdatum: 20-21/4, 19-20/5, 14-15/6, 6/8
Diplomering: 28/9
Lämplighetstest 12/4 Lämplighetstest Helsingborg Lämplighetstest: 12/4
Kursdatum: 3-4/5, 24-25/5, 14-15/6, 13/9
Diplomering: 4/10
Lämplighetstest 7/3 Lämplighetstest Munktorp/Köping Lämplighetstest: 7/3
Kursdatum: 19-20/4 , 24-25/5, 27-28/6, 11/10
Diplomering: 8/11
Lämplighetstest 6/5 Lämplighetstest Göteborg Lämplighetstest 6/5
Kursdatum 11-12/8, 15-16/9, 6-7/10, 1/12
Diplomering 15/12
Lämplighetstest 24/1 2018 Lämplighetstest Stockholm Lämplighetstest: 24/1
Kursdatum:
13-14/2, 13-14/3, 9-10/4, 20/6
Diplomering: 29/8

Steg 2 Besökshundsutbildning

Kursnr Kurstyp Datum
B-klass 89 STHLM 13/2 Besökshund Stockholm Lämplighetstest: 24/1
Kursdatum: 13-14/2, 13-14/3, 9-10/4, 20/6
Diplomering: 29/8
B-klass 92 KPG 19/4 Besökshund Munktorp/Köping Lämplighetstest: 7/3
Kursdatum: 19-20/4 , 24-25/5, 27-28/6, 11/10
Diplomering: 8/11
B-klass 94 HBG 3/5 Besökshund Helsingborg Lämplighetstest: 12/4
Kursdatum: 3-4/5, 24-25/5, 14-15/6, 13/9
Diplomering 4/10 2018
B-klass 95 GBG 11/8 Besökshund Göteborg Lämplighetstest: 6/5
Kursdatum: 11-12/8, 15-16/9, 6-7/10, 1/12
Diplomering: 15/12
B-klass 93 OSD 28/4 Besökshund Östersund Lämplighetstest 24/3
Kursdatum: 20-21/4 19-20/5, 14-15/6, 6/8
Diplomering: 28/9

Steg 3 Vård- / Terapihundsutbildning

Kursnr Kurstyp Datum
TS-klass 91 GBG Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Göteborg 6/5 Kursdatum: 5/5 intro skolhund
Kurstillfälle 1: 6-7/5
Kurstillfälle 2: 27-28/5
Kurstillfälle 3: 9-10/6
Kurstillfälle 4: 6/10
Diplomering 17/11.
TS-klass 90 STHLM Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Stockholm 26/3 Kursdatum: 26/3 intro skolhund 27-28/3, 24-25/4, 22-23/5, 25/9
Diplomering 4/12

Steg 4 Skolhund

Kursnr Kurstyp Datum
TS-klass 91 GBG Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Göteborg 6/5 Kursdatum: 5/5 intro skolhund
Kurstillfälle 1: 6-7/5
Kurstillfälle 2: 27-28/5
Kurstillfälle 3: 9-10/6
Kurstillfälle 4: 6/10
Diplomering 17/11.
TS-klass 90 STHLM Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Stockholm 26/3 Kursdatum: 26/3 intro skolhund 27-28/3, 24-25/4, 22-23/5, 25/9
Diplomering 4/12

Diplomering/Examen

Kvalitetstest

Kursnr Kurstyp Datum
Kvalitetstest Kvalitetstest Anpassat

Pågående utbildningar

Kursnr Kurstyp Datum
B-klass 83 KPG 12/10 Besökshund Munktorp/Köping Lämplighetstest: 18/9
Kursdatum: 312-13/10, 9-10/11, 7-8/12, 22/2
Diplomering: 22/3 2018
B-klass 88 HBG 15/12 Besökshund Helsingborg/Kattarp Lämplighetstest: 22/11
Kursdatum: 22/11, 15-16/12, 12-13/1, 9-10/2, 28/4
Diplomering: 12/5 2018
B-klass 77 GBG 18/3 Besökshund Göteborg Lämplighetstest: 15/2
Kursdatum: 18-19/3, 29-30/4, 3-4/6, 26/8
Diplomering: 2/9 2017
B-klass 84 OSD 2/12 Besökshund Östersund Lämplighetstest 3/11
Kursdatum: 2+3/12, 13+14/1 2018, 3+4/2, 23/3
Diplomering: 18/5
B-klass 66 VÅS 21/9 Besökshund Västerås Lämplighetstest: 23/6
Kursdatum: 21-22/9, 19-20/10, 16-17/11, 8/2
Diplomering: 8/3 2017
B-klass 71 STHLM 23/11 Besökshund Stockholm Lämplighetstest: 24/10
Kursdatum: 23-24/11, 15-16/12, 18-19/1, 6/4
Diplomering: 4/5 2017
B-klass 64 GBG 24/9 Besökshund Göteborg Lämplighetstest: 4/9
Kursdatum: 24+25/9, 22-23/10, 26-27/11, 4/2
Diplomering: 27/2
B-klass 68 OSD 24/9 Besökshund Östersund Lämplighetstest: 25/8
Kursdatum: 24+25/9, 22+23/10, 19+20/11, 15/1-2017
Diplomering: 3/3 2017
B-klass 75 OSD 25/3 Besökshund Östersund Lämplighetstest: 26/2
Kursdatum: 25+26/3, 22+23/4, 20+21/5, 18/8
Diplomering: 1/9 2017
B-klass 76 HBG 26/5 Besökshund Helsingborg/Kattarp Lämplighetstest: 11/5
Kursdatum: 26-27/5, 16-17/6,14-15/7, 22/9
Diplomering: 20/10
B-klass 78 STHLM 27/2 Besökshund Stockholm Lämplighetstest: 2/2
Kursdatum: 27-28/2, 27-28/3, 24-25/4, 26/6
Diplomering: 4/9 2017
B-klass 82 STHLM 28/8 Besökshund Stockholm Lämplighetstest: 15/6
Kursdatum: 28-29/8, 25-26/9, 23-24/10, 8/1
Diplomering: 5/2 2018
B-klass 80 KPG 3/4 Besökshund Munktorp/Köping Lämplighetstest: 9/3
Kursdatum: 30-31/3, 27-28/4, 1-2/6, 7/9
Diplomering: 2/10 2017
B-klass 87 STHLM 7/11 Besökshund Stockholm Lämplighetstest: 10/10
Kursdatum: 7-8/11, 5-6/12, 9-10/1 2018, 11/4
Diplomering: 5/9 2018
B-klass 65 STHLM 7/9 Besökshund Stockholm Lämplighetstest: 30/6
Kursdatum: 7-8/9, 12-13/10, 9-10/11, 1/2
Diplomering: 1/3 2017
B-klass 86 GBG 9/12 Besökshund Göteborg Lämplighetstest: 12/11
Kursdatum: 9-10/12, 13-14/1, 3-4/2 14/4 2018
Diplomering: 22/4 2018
B-klass 74 HBG 9/12 Besökshund Helsingborg/Kattarp Lämplighetstest: 31/10
Kursdatum: 9-10/12, 13-14/1 10-11/2 21/4
Diplomering: 12/5
S-klass 73 Skolhund 26-27/9 + 7-8/11
TS-klass 81 HBG Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Kattarp 31/8 Kursdatum: 30/8 intro skolhund 31/8-1/9, 28-29/9, 22-23/11, 16/3 2018
T-klass 79 STHLM Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Stockholm 22/5 Kursdatum: 22/5 intro skolhund, 23-24/5, 19-20/6, 11-12/9, 13/11
Diplomering 22/1 2018
T-klass 59 VÅS Steg 3 Terapihund/Vårdhund/Skolhund – Västerås 1/9 Kursdatum: 1-2/9, 6-7/10, 1-2/12, 9/2
Diplomering 18/5 2017