Terapihund Trollhättan HT23

Inriktning vård och omsorg. För exempelvis sjuksköterska, undersköterska, socialpedagog, läkare, behandlingspedagog.

Sara · november 4, 2021

Besökshundsprogrammet

Du startar alltid med besökshundsprogrammet, så om du inte gått det innan så kommer du att gå den delen först. Du kan läsa mer om det här: Besökshundsprogrammet

Terapihund i teorin

Du får tillgång till ett antal digitala föreläsningar samt att du också träffar oss digitalt på diskussionsträffar där vi pratar om olika scenarios baserat på teoriföreläsningarna.

Terapihund i praktiken

Här träffas vi och tränar på de praktiska momentens som vi kallar för grundfärdigheter. Du tränar med andra hundteam tillsammans med en instruktör. Vi tränar ofta i autentisk miljö och med deltagare.

Terapihund i verksamhet (Verksamhetsförlagd utbildning)

Du får påbörja din praktik vid studiestart men du tjänar ofta på att vänta med specialpraktiken för att få så mycket träning som möjligt på plats.

Terapihund specialarbete

Minst 20h av din verksamhetsförlagda utbildning ska du basera ditt specialarbete på. Detta gör du parallellt med hela utbildningen. Slutligen redovisas detta arbete på en skolavslutning på huvudkontoret.

Terapihund certifiering

Utbildningens sista moment är en certifiering i autentisk miljö med deltagare. Där vill vi se att alla delar och kursmål är uppfyllda.

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt svensk standard för utbildning av vårdhundsteam måste hundteamet utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete. För mer information se vårdhundsstandard SS 8760000:2013.

Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras dokument ”white paper”.

Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom vård, omsorg eller socialt arbete. Inom äldreomsorgen kan man exempelvis få ”hund på recept”. Inom socialtjänsten kan det vara så att hunden är den enda anledningen till att man följer med på samtal med myndigheter. Närvaron av en hund hos en sjukgymnast eller arbetsterapeut kan vara motivatorn som gör att man vill arbeta med sin fysiska rehabilitering. Vissa dagliga verksamheter eller gruppboende använder sig av hunden som kollega för att skapa goda förutsättningar för gemenskap och aktivitet. Hundunderstödd terapi är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. I denna utbildning gör du även ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet.

Utbildningen helhet utgörs av följande moment efter genomförd utbildning i hundunderstödd aktivitet:

Tar du paketpriset så ingår AAA – Besökshundsprogrammet.

About Instructor

Sara

2 Kurser

Not Enrolled

Kurs Includes

  • 5 Avsnitt