Svenska Terapihundskolans tankar och åtgärder kring sociala tjänstehundar och COVID-19.

Vi på Svenska Terapihundskolan väljer att följa myndigheternas riktlinjer och håller dagligen uppsikt över eventuella förändringar som sker vad gäller dessa. Det innebär att vi som utbildningsarrangör valt att göra vissa förändringar och åtgärder, bland annat följande:

  • Vissa utbildningstillfällen flyttas framåt i tiden, då vi inte kunnat säkerställa våra elevers säkerhet eller sett en risk vad gäller smittspridning.
  • I stort sett all verksamhet som skulle skett i april är flyttat framåt i tiden.
  • De träffar som genomförs sker i mycket små grupper. Vi tränar hundarna enskilt och är ej figuranter åt varandra. Läraren och eleverna kommer inte vidröra elevers hundar, hundkoppel eller andra föremål. Eleverna jobbar enbart med sina egna hundar.
  • Under denna period genomförs inga utbildningstillfällen ute i våra vanliga kurslokaler, det vill säga på äldreboenden, skolor och dyl. Den utbildning som sker genomförs via onlineplattform, utomhus eller i mycket stora hundträningshallar. I det fall utbildning sker i utbildningshall decinficeras ytor, stolar, handtag, handfat osv både före, under och efter kurstillfället.
  • Under denna period genomförs inga utbildningstillfällen tillsammans med det som annars omnämns som “deltagare”, det vill säga ingen träning genomförs med exempelvis barn i skolverksamhet och dyl.

Detta innebär att vi, i de få fall som ett utbildningstillfälle genomförs, förlitar oss helt på det personliga ansvar som även myndigheterna rekommenderar. Det innebär att både elever och lärare stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, att eleverna håller avstånd och tvättar händerna noga.

 

Följden av detta är givetvis att många elevers utbildningar blir påverkade. Praktik kan inte genomföras som planerat, de flesta utbildningstillfällen flyttas framåt i tiden och utbildningen tar längre tid än planerat att slutföra. Det kan också innebära att de utbildningstillfällen som ändå planeras att genomföras kan bli inställda med kort varsel, då en eventuell lärare kan bli sjuk. Vi tar även milda symtom på allvar och tillåter ingen medverkan i det fall sådana uppvisas.

Svenska Terapihundskolan har under en längre tid haft stora delar av våra utbildningar online via lärplattform, vilket innebär att vi är rustade för att stödja våra elever på distans även nu. De delar som kan genomföras på distans med hjälp av lärare kommer göra det med samma möjlighet till kvalitet som tidigare. Vi kommer också låta elever få längre tid på sig att slutföra sin utbildning än vad skolan i vanliga fall tillåter. Är du elev hos oss, eller blivande elev, tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring hur din utbildning drabbas. Kommande utbildningar kommer starta som planerat. Datum för fysiska träffar kan komma att flyttas fram i tiden men eftersom kursstarterna till stor del är på distans redan som det är, gör det att eleven kan komma igång med sin utbildning ändå. Våra rena onlineutbildningar påverkas givetvis inte alls, exempelvis den förberedande utbildningen.

Detta gäller tills vidare, tills myndigheterna meddelar annat – antingen med fler restriktioner eller att restriktionerna släpps. Observera att förändringar kan komma att ske med mycket kort varsel. Vi beklagar förstås detta, men tar våra elever och lärares säkerhet så väl som vår roll i att minska smittspridning rent generellt på mycket stort allvar.

Undrar du över smittorisken mellan människa och djur rekommenderar vi dig att besöka SVA’s hemsida www.sva.se för aktuell information.

Vi på Svenska Terapihundskolan finns här för er elever. Tveka inte att höra av dig om du har någon fråga.

Glöm inte att tvätta händerna, hålla avstånd och ta hand om varandra.

Sara Karlberg med personal, Svenska Terapihundskolan

Lyssna på Hälsans Hundars poddavsnitt i ämnet: http://halsanshundar.se/

close