Förberedande – online

För alla
Inga förkunskaper krävs
Ortsoberoende
Utbildningens mål är att förbereda hundteam till utbildning

Kursstarter i datumordning

Förberedande utbildning

Utbildningen är onlinebaserad och kan startas upp när du önskar och du har ett år på dig att slutföra din utbildning, du tar det i den takt du önskar.

Uppgifterna i kursen är kopplade till två böcker, Sociala Tjänstehundar – Omsorg utan ord av Sara Karlberg & Helena Eriksson och Lexikon i hundspråk av Anders Hallgren, vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar.

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.

Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen för att beredas tillträde till kursen måste hundföraren ha tillgång till dator, internet och ett youtube konto samt en videokamera/smartphone att filma med.

Utbildningens omfattning

Utbildningens omfattning
Utbildningen utgörs av distansstudier.
Utbildningen omfattar 22 stycken uppgifter samt 11 stycken informationsblock vilket uppskattas till 35 timmar teoretisk bas.

Uppgifterna är kopplade till två böcker vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar. Inom ramen för kursen är också praktisk träning inlagd där insatsen kan variera beroende på förkunskaper i hundträning.

Utbildningen syftar till att förbereda hund och förare inför ett framtida lämplighetstest och utbildning till social tjänstehund. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag.

Arbetsformerna utgörs av distansstudier där både teoretiska och praktiska inslag ligger som grund. Utbildningen är förlagd till STHS lärplattform. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter återfinns på lärplattformen.

Utbildningens innehåll

 • Utbildningens innehåll
  • Belöning och belöningstekniker
  • Klickerkunskap
  • Kontakt och följsamhet
  • Lektekniker
  • Samspel
  • Hundens utvecklingsperioder
  • Socialisering
  • Miljöträning
  • Passivitetsträning
  • Information och träningstips om:
  • Lämplighetstestet
  • Besökshund
  • Vård/Terapihund
  • Skolhund

Anmälan förberedande

Online
Ortsoberoende
1 år att slutföra
Inga förkunskapskrav
Du anmäler dig genom att köpa kursen på vår webshop. (klicka på knappen) När vi ser att köpet är genomfört så skickar vi inloggning till din epost. Glöm inte att fylla i rätt epostadress.

Online

Kursens uppläggning

Arbetsformerna utgörs av distansstudie där både teoretiska och praktiska inslag ligger som grund.

Utbildningen är förlagd till STHS lärplattform. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter återfinns på lärplattformen.

Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen:
För att beredas tillträde till kursen måste hundföraren ha tillgång till dator och internet samt en
videokamera/smartphone att filma med (om du önskar lämna in och få feedback på dina filmer).

Pris: 1800 kr inkl. moms
OBS! Detta pris gäller endast utbildningen kostnad för litteratur tillkommer.Det går även att beställa paket med både utbildning samt kurslitteratur till rabatterat pris.

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.