Julkalender 22 december

Nu släpper vi första bomben!

Tillsammans är vi starka. Vi på Svenska Terapihundskolan är övertygade om att tillsammans kan vi bygga en kunskapsbank som kommer att bli helt unik. Tanken är att alla ska bidra och kunna ta del av en massa härliga idéer. Denna kunskapsbank är till för de hundteam som ska arbeta målinriktat dvs Terapihund/Vårdhund samt Skolhund. Det betyder att väljer du att gå vår Terapi/Vård/Skolhundsutbildning får du tillgång till något helt fantastiskt unikt.

Nedan kommer den enda regeln vi har egentligen.

  1. Du måste bidra för att själv få ta del av allt. Detta innebär att inträdesprovet är att du ska bidra själv med en aktivitet/övning för att få tillgång till banken.

I korta drag ser det ut så här:

  1. Namn på interventionen
  2. Svårighetsgrad
  3. Hur interventionen ska genomföras
  4. Material som behövs
  5. Eventuella mätbara mål
  6. Hundens grundfärdigheter – vad hunden behöver kunna för att genomföra interventionen.
  7. Viktigt/att tänka på – kan vara exempelvis risker med övningen.

Genom att vi bygger denna kunskapsbank kommer du själv att bli ägare av den aktivitet/intervention du delar med dig av däremot tror vi på att tillsammans kan vi hjälpas åt att bygga och utveckla allas övningar. Det kommer att innebära att vi andra kommer att kunna kommentera ditt interventionskort och tycker du kommentaren är givande och utvecklar övningen så kan du själv välja att redigera in denna information. Det betyder alltså att vi tillsammans kan utveckla däremot är du själv ägare av den idén du väljer att bida med.

Interventionskortet kommer att formas som ett A4 papper. Nedan finns ett exempel på hur interventionskortet kan se ut.