Skolhund – Hundassisterad pedagogik

Fortbildning
Utbildningens mål är att utbilda hundteam till målinriktade interventioner med deltagare som ska dokumenteras och utvärderas.

Kursstarter i datumordning

Hundassisterad pedagogik – HAP

Skolhund och skolhundspedagog

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Skolhunden är ett övergripande begrepp som innefattar de olika varianterna vars olika målgrupper man arbetar med.

Läshund – ett koncept vars primära uppgift är att arbeta med att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse alt öva på att läsa. Vi arbetar med inspiration utifrån ett koncept som heter R.E.A.D ifrån USA. Förkortningen står för Reading Education Assistance Dog.

Utbildningen är utformad på ett sätt att du som pedagog eller erfaren in om skolans värld kan arbeta med din hund i övningar och arbetssätt kopplade till läroplanen. Du får både färdiga övningar och möjlighet att utveckla övningar utfrån in hund och dina egna styrkor samt om du har en arbetsplats du vill anpassa ditt arbetssätt till.

Förkunskapskrav
– Besökshundsexamen
– 2 års genomförd gymnasieutbildning
– Utbildning inom pedagogik, socialt arbete eller annan inriktning för arbete med barn eller motsvarande.
Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.

Kursavgift – 15 375 kr (inklusive lämplighetstest för barn i denna summa)
Priserna inkluderar lån av utbildningstäcke samt boken Sociala Tjänstehundar.
Det kan tillkomma kostnad för annan kurslitteratur.

Diplomeringsavgift – 3125 kr (inklusive id-handlingar)

För skräddarsydd examen – be om offert

Skolhund – Göteborg

Kursdatum: 23-24/9, 28-29/10, 25-26/11 samt 23/3
Diplomering: 27/4-2020
Göteborg

Skolhund – Stockholm

Lämplighetstest: 11/11
Kursdatum: 11-12/11, 9-10/12, 20-21/1-2020 samt 27/4-2020
Diplomering: 30/6-2020
Stockholm

Skolhund – Lund

Lämplighetstest och introduktion: 9/3
Onlinestart: 16/3
Kursdatum: 16-17/4, 1-2/6, 25-26/8, 16/11
Diplomering: 6/8 (HAA), 7/12
Lund