Socialstyrelsens riktlinjer

Socialstyrelsens dokument är det dokument vi följer då det gäller hundunderstödda interventioner. Detta dokument är det viktigt att du känner till och har läst igenom.…

Video – arbeta som social tjänstehund

Titta/lyssna på filmerna/föreläsningarna nedan. Om du vill kan du välja att titta enbart på den första filmen + den föreläsning som handlar om det område…

Case – Pedagogisk miljö 2

Du har fått jobb på en högstadieskola och där du ska arbeta med din Sociala Tjänstehund två dagar i veckan a´60 minuter effektiv tid med…

Case – Omsorg 2

Du har i uppdrag att under en termin besöka ett boende för personer med psykosdiagnoser. De boende har alla varsin mindre lägenhet i bottenvåningen på…