Nordens största utbildare av sociala tjänstehundar

Arbeta med din hund inom vård, skola och omsorg.

Besökshund startar med ett lämplighetstest. Efter Besökshundsutbildningen kan du fortsätta att studera till Terapihund/Vårdhund eller Skolhund.

Vårdhund eller Terapihund kan du studera till efter slutförd Besökshundsexamen för att arbeta målinriktat på remiss.

Skolhund kan du studera till efter slutförd Besökshundsexamen. Extra lämplighetstest tillkommer för arbete med barn under 13 år.

Samarbetspartners

close