Är det bra för din hälsa att ha ett husdjur?

Att ha ett positivt förhållande till djur, särskilt hundar, är kopplat till ett antal hälsofördelar som involverar hjärtat och hjärnan, visar flera studier
Djurägare gjorde cirka 15 procent färre besök hos sin läkare varje år.

Djur i terapi är ingen ny sak. Hundar, hästar, till och med grisar har använts vid behandling eller hantering av ett antal hälsotillstånd i århundraden.
Metoden började enligt uppgift i slutet av 1700-talet när personalen på ett engelskt Quaker-hälsocenter uppmanade patienter med psykiska tillstånd att interagera med djuren på plats.
Långt senare tog psykologer, inklusive den österrikiske neurologen Sigmund Freud, sina hundar i sessioner med patienter. Ännu senare beskrev den amerikanske barnpsykologen Boris Levinson den positiva effekten hans hund Jingles hade på de barn han behandlade.


Sedan dess har djur – oftast hundar – fått en plats i behandlingen av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), schizofreni, bipolär sjukdom, autism, agorafobi, demens och ångestsyndrom.

Studier visar att samband med ett djur kan höja eller sänka hormoner, inklusive kortisol, vårt stresshormon; tid med hundar, till exempel, kan sänka den.

En studie från Habri, Human Animal Bond Research Institute baserat i Washington, tyder på att spendera tid med djur leder till produktionen av oxytocin, hormonet som stärker moderns band hos däggdjur. Detta förklarar på något sätt varför kontakt med djur kan ha en så kraftfull effekt för att hjälpa oss att må bättre.


Habri betonar att ett positivt förhållande till ett djur får en person att känna sig mer avslappnad och verkar på binjure- och andra kortikosteroidhormoner, vilket leder till en minskning av artärtrycket och hjärtfrekvensen – det vill säga andas jämnare och jämnare hjärtslag.

För mer information:

Nyare bevis tyder på att husdjursägande kan hjälpa till att skydda våra hjärnor. En studie som publicerades i februari fann att långvarigt husdjursägande var kopplat till en långsammare nedgång i kognition.
Tiffany Braley, docent i neurologi vid University of Michigan i USA och senior författare till studien, förklarar att det finns flera “tänkbara vägar” som kan främja bättre kognition.
Fysisk inaktivitet, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och kronisk stress är alla kopplade till kognitiv försämring, säger hon.

“Fysisk aktivitet, som är förknippad med hundägande, kan ge kognitiva såväl som fysiska hälsofördelar genom förbättrad kardiovaskulär hälsa och andra mekanismer.”

Att vara i rörelse hjälper också till att hålla vikten nere, ytterligare ett plus för friska hjärnor.
Tidigare forskning har identifierat kopplingar mellan interaktion med sällskapsdjur och stressreduktion, inklusive sänkta kortisolnivåer och blodtryck, vilket på lång sikt kan ha en inverkan på kognitiv hälsa.
Jennifer Applebaum, biträdande professor i miljö och global hälsa vid University of Florida i USA, säger att människor som äger husdjur under längre perioder visar bättre kognitiv funktion än de som äger husdjur under kortare tid eller inte alls.

Forskning publicerad i slutet av 2022 av ett team vid universitetet i Basel i Schweiz lägger mer vikt vid de kognitiva fördelarna med husdjurs- och särskilt hundägande.


Den studien fann att prefrontal hjärnaktivitet hos friska vuxna ökade med positiv och regelbunden interaktion med ett djur – detta var särskilt fallet med hundar. Den prefrontala cortex spelar en roll i koncentration, minne och problemlösning och är också involverad i våra känslomässiga reaktioner.
Ju närmare försökspersonernas relation till sin hund, desto starkare blir responsen.

Studieförfattaren Rahel Marti säger att fynden är betydande eftersom de understryker befintliga bevis för att djurterapi – eller ägande – kan öka kognitiv och emotionell aktivitet i hjärnan.
En tysk-australisk undersökning som genomfördes 2006 drog slutsatsen att personer som kontinuerligt äger ett husdjur är den friskaste gruppen och personer som slutar att ha ett husdjur eller aldrig har haft ett är mindre friska.
Djurägare, visade studien, gjorde cirka 15 procent färre besök hos sin läkare varje år.

Det finns mer.
Hundar trivs med rutin. Tänk på den ryske fysiologen Ivan Pavlovs hundar och deras svar på matningstiden och de som matar dem: han märkte att hundar började salivera så snart de hörde de närmande fotstegen från dem som vanligtvis matade dem. Om du är hundägare måste du hålla dig till matningsrutiner. Din hund låter dig inte glömma när det är dags.
Rutiner spelar också en stark roll i våra liv. De hjälper oss att vara fokuserade och organiserade. Att hålla en rutin hjälper oss att hålla huvudet ihop och på så sätt lindrar stress – vilket är jobbigt för våra hjärnor.

Det för oss tillbaka till att promenera. När din hund påminner dig om att det är dags att äta, kommer de förmodligen att påminna dig om att det är dags för en promenad.
Du kommer att dra på dig skorna, ta tag i hundens ledning och ge dig ut, regn eller solsken, och förmodligen se dem jaga en duva eller katt över en park. De kan få dig att le. De kommer definitivt att få ditt hjärta att pumpa. Och om du lämnade hemmet på dåligt humör är chansen stor att du kommer att må bättre igen.

Källa: South China Morning Post

Related Articles