Besökshund Mall

Sara · januari 9, 2023

Hundunderstödd aktivitet

Arbeta med hundunderstödd aktivitet. När du utbildar dig till besökshundsteam arbetar du med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra informella besök som inte behöver dokumenteras eller utvärderas. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress samt ökar koncentration. Detta är bara några få exempel på den goda effekt hundunderstödd aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Utbildningsmaterialet är riktat både till personer som ska arbeta inom skola eller vård och omsorg. Du kan välja den inriktning du vill ha när du påbörjar denna grundutbildning beroende på vilken målgrupp du ska arbeta med. Denna utbildning utgår från början i arbete med personer över 13 år. Är du utbildad till lärare, pedagog eller innehar någon annan utbildning med barn kan du ta ett extra lämplighetstest med barn för att fortsätta ditt arbete med hundunderstödd aktivitet och barn.  Vill du anmäla dig direkt till vår skolhundsutbildning så kan du läsa mer här. SKOLHUND –>

Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras dokument ”white paper”.

Paketpris 19598 kr:

 • 155 studietimmar
 • Online/fysiska träffar
 • Handledning av din lärare/instruktör

I paketet ingår:

 • lämplighetstest
 • lån av tjänstetecken
 • diplomering
 • id-handlingar
 • certifikat

Kursinnehåll

Introduktion till AAI

Hundunderstödda insatser. Denna kurs är en introduktion, kan läsas fristånde också. Du kan ta den utan hund och riktar sig till allmänheten, alla som är intresserad av att veta mer inom ämnet hund i vård, skola och omsorg. 4h studietid online.

Besökshund i teorin

Denna del av utbildningen är helt teoretisk. Det sker online och vi träffas tre gånger ca 2h varje gång och diskutterar de digitala föreläsningar som man ska ha tittat på till träffarna. Man delas in i grupper baserat på vilken målgrupp man ska arbeta med och pratar om olika casse/scenarion som kan ske när man arbetar.

Besökshund i praktiken

Detta är den praktiska delen. Här träffas vi och tränar grundfärdigheter. De moment som hunden ska kunna för att blir en fullvärdig tjänstehund. Vi träffas fysiskt 4 gånger. Två av gångerna är vi på en brukshundklubb eller annan lokal för hundträning och två av gångerna träffas vi i autentisk miljö och tränar med deltagare. Det är även i denna del av utbildningen man utför ett så kallat handlett besök. Vi tar med dig och din hund till en arbetsplats/boende/skola och så får du göra ett besök under hanledning av en lärare/instruktör.

Besökshund VFU

Verksamhetsförlagd utbildning. När du blivit godkänd på handledda besöket är det dags för er att pröva era vingar själva i verksamhet. Ni ska göra praktik eller verksamhetsförlagd utbildning som det heter på en arbetsplats som du själv väljer. Vill du arbeta med personer under 13 år så ska du också göra ett lämplighetstest med barn.

Certifiering

Utbildningens sista moment är certifieringen. Den görs först när alla moment är genomförda och godkända. Man har möjlighet att skjuta på det fasta datumet för utbildningen en gång.

About Instructor

Sara

2 Kurser

Not Enrolled
This course is currently closed

Kurs Includes

 • 20 Avsnitt
 • 142 Ämnen
 • 5 Prov