Yrkeshögskoleexamen – Skolhundspedagog

 

Hundunderstödd aktivitet och pedagogik

Denna utbildning ska ge dig som student specialiserade kunskaper inom hundunderstödd aktivitet och pedagogik där hunden finns med som resurs i olika pedagogiska situationer. Utbildningen kommer att ge specialiserade kunskaper i hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade övningar.

Studenten kommer också att få kunskaper gällande kvalitetskritererier samt styrdokument kopplade till skolverkets ramar samt socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg samt jordbruksverkets krav och förordningar. Vidare kommer den studerande även att ges kunskaper i etologi och förebyggande friskvård gällande hundens hälsa och välfärd. Utbildningen innefattar även att den studerande ska självständigt söka/samla/värdera och tolka information både i egna arbetet samt aktuell forskning i samband med hundinsatser i pedagogiska miljöer. Utbildningen ska leda till ett gott samarbete med andra inom branschen på ett sätt som leder arbetet framåt och ytterligare höjer kvaliteten inom branschen.

Framtidsutsikter
Då det i både forskning och praktisk erfarenhet visat sig att insatser med hund i skolan kan vara ett effektfullt alternativ i undervisningen är detta en utbildning med goda framtidsutsikter.

Upplägg
Utbildningen sker både med fysiska träffar och på distans via e-learningplattform. De fysiska träffarna kommer att vara 10 st och variera mellan 1-2 dagar och innefatta praktik och teori i blandad form.

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är:

  • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
  • skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
  • upplagda så att teori varvas med praktik – ungefär en tredjedel av innehållet är LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats (längden på LIA varierar beroende på utbildning)
  • kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN (läs mer på www.csn.se).

Lärande

Våra utbildningar baseras på ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utöver föreläsningar och övningar ingår även projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är verklighetsnära och du får använda dina kunskaper från flera av utbildningens kurser. För att utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i nära samverkan med dina studiekamrater.

Hjälp och handledning

Alla ska klara utbildningen – därför är vårt mål att alla studenter ska få chansen att hänga med på sina egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala e-learningplattform har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

LIA (Lärande i arbete)

En stor del av utbildningen är praktisk och förlagd till olika företag och verksamheter utanför utbildningen. Denna del kallas LIA och betyder lärande i arbete. I LIA knyts teoriavsnitten ihop och får en förankring i arbetslivet. Du som student har tydliga uppgifter som du ska genomföra, undersöka eller utföra på din LIA-plats. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretisk och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillägnat dig. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Examensbevis

Efter fullgjorda studier får du ett examensbevis. Du kommer att få ett examensbevis på yrkeshögskoleexamen.

Behörighet

För att kunna söka en utbildning krävs det att du har vissa förkunskaper. Detta för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och klara av studierna.

Läs mer om behörighet till våra utbildningar här.

Urval och antagning

Vi använder oss av följande urvalsgrunder i antagningsprocessen:

  • Behörighet (behörighet för yrkeshögskolestudier samt eventuell särskild behörighet)
  • Urvalsprov
  • Särskilt prov

Läs mer om urval och antagningsprocessen.

Kolbäck

Kursstart Augusti 2020

Anmälan öppnar inom kort

Omfattning

200 poäng (ca 1,5 år)

Examen

Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad

Ja

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

75 %

Studerandeavgift

Nej