Policy – samtycke

Policyavtal gällande praktiskt arbete som hundteam

Denna överenskommelse fastställer regler för praktiskt arbete utfört av hundteamet både i utbildningen och efter godkänd examen hos Svenska Terapihundskolan. Avtalsbrott kan leda till återkallande av diplomering, id-handling samt tjänstetecken. Hundteamet kan också komma att nekas återtest som hundteamet skall utföra två år efter examen. Detta avtal gäller för all tid som hundteamet är knutet till Svenska Terapihundskolan. Detta gäller alla hundar föraren utbildar eller tränar till socialt tjänstehundsteam.

Härmed avtalar Svenska Terapihundskolan med nedan nämnda namn att det alltid är förarens ansvar att se till att hunden inte orsakar skada eller olägenheter ute på praktikplats/arbetsplats. Om hunden visar tecken på obehag ska föraren omedelbart avbryta uppdraget och komma tillbaka en annan dag då hunden är frisk och mår bra.

På arbetsplatsen ska du som ansvarig hundförare söka upp en kontaktperson att föra dialog med. Om arbetsplatsen kräver ska du upprätta nödvändiga riktlinjer gällande hygien, säkerhet och allergi samt ta reda på vilka ytor du får vistas på inom din praktikplats.

Du som hundförare/ägare ska se till att hunden är frisk, ej i löp eller dräktig. Du ska också äga eller teckna en försäkring för din hund. Som hundteam godkänner du att det är du som hundägare som åtar dig fullt ansvar för dig och din hund. Terapihundskolan ersätter ej skador/olyckor som uppstår under praktikutövande/framtida arbete.

Du bör ha en företagsförsäkring med ansvarsförsäkring då det är den som täcker eventuella skador som hunden kan åsamka. Gör du en praktik som privatperson i volontär anda har Terapihundskolan en försäkring som täcker er när ni är ute på arbetsplats

Som hundteam ser ni till att hålla en god hygien, gott bemötande, ren hund, vattenskål och eventuell rekvisita redo för praktik. Ni är också ansvariga för att städa efter er ute på praktik.

Teamet får ej använda utbildningstecken eller kläder som representerar skolan på annat sätt än professionellt och i god anda och tidigast efter godkänt handlett besök. Ni ska inte utge er för att ha kompetens inom områden ni själva inte behärskar. Det tjänstetecken som ni som hundteam lånar får ej användas på annan hund än på den lämplighetstestade hund man avtalat för.