Terapihund info

Terapihundsutbilning

Arbeta med hundunderstödd terapi. När du utbildar dig till terapihundsteam arbetar du antingen inom vård och omsorg eller inom socialt arbete och/eller samtal. Som terapihundsteam arbetar du målinriktat och de insatser som du utför ska dokumenteras och utvärderas.
Utbildningsmaterialet är riktat både till dig som exempelvis är sjuksköterska, psykolog, kurator, läkare, socialpedagog eller liknande.

Inriktning – Vård och omsorg

Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom vård, omsorg. Inom äldreomsorgen kan man exempelvis få ”hund på recept”. Närvaron av en hund hos en sjukgymnast eller arbetsterapeut kan vara motivatorn som gör att man vill arbeta med sin fysiska rehabilitering. Vissa dagliga verksamheter eller gruppboende använder sig av hunden som kollega/resurs för att skapa goda förutsättningar för gemenskap och aktivitet. Hundunderstödd terapi är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. I denna utbildning gör du även ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet. Denna inriktning riktar sig till dig som är sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, aktivitetspedagog m.m.

Inriktning – Socialt arbete

Hundunderstödd terapi med inriktning på socialt arbete kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom exempelvis socialtjänst, coaching, professionella samtal, psykoterapi, ungdomsverksamhet, förhör eller liknande. Utbildningen bygger på kunskaper hämtade från praktisk erfarenhet samt utbildningar inom området för animal assisted psykotherapy samt Svensk Standard för utbildning av vårdhund se vårdhundsstandard SS8760000:2013.

Hundunderstödd terapi i samtal med en terapeut baseras på teorin om att emotionella svårigheter och patologier med stor sannolikhet härstammar från tidigare problematiska relationer, och att klienten därför behöver använda sig av relationer i nuet för att uppnå förbättring. Relationen mellan terapeut och klient är en viktig del för att terapin skall vara effektiv. Här kan terapihunden vara till hjälp för klienten att enklare öppna upp för en relation med både hund och terapeut, och på så vis öka effektiviteten av terapin. Målet är att med hundens hjälp utforska klientens inre värld.

Hundunderstödd terapi med inriktning på socialt arbete och samtal är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Denna utbildning utgår från början i arbete med personer över 13 år. Ska du arbeta med barn ska du ta ett extra lämplighetstest med barn för att fortsätta ditt arbete med hundunderstödd terapi och barn. 

Svenska Terapihundskolan är medlemmar i Föreningen för sociala tjänstehundar, Sveriges hundföretagare samt IAHAIO och följer alla deras riktlinjer gällande terminologi och krav på utbildning.

 • 450 studietimmar
 • Online/fysiska träffar
 • Handledning av din lärare/instruktör

I PAKETET INGÅR:

 • Besökshundsprogrammet
 • lämplighetstest
 • lån av tjänstetecken
 • certifiering
 • id-handlingar
 • diplom
 • certifikat

Betalning
Du kan välja att betala med följande alternativ:

 • Klarna
 • Faktura
 • Human Finans

Du kan välja mellan två inriktningar

Terapihund – socialt arbete

Hundunderstödd terapi med inriktning på socialt arbete och samtal

Hundunderstödd terapi med inriktning på socialt arbete kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom exempelvis socialtjänst, coaching, professionella samtal, psykoterapi, ungdomsverksamhet, förhör eller liknande. Utbildningen bygger på kunskaper hämtade från praktisk erfarenhet och teoretisk kompetens samt utbildningar inom området för animal assisted psychotherapy samt Svensk Standard för utbildning av vårdhund se vårdhundsstandard SS8760000:2013.

Utbildningen är en gren från vår ordinarie terapihundsutbildning. Du går vissa delar av den ordinarie och vissa delar ligger som specialspår med inriktning på socialt arbete.

Hundunderstödd terapi i samtal med en terapeut baseras på teorin om att emotionella svårigheter och patologier med stor sannolikhet härstammar från tidigare problematiska relationer, och att klienten därför behöver använda sig av relationer i nuet för att uppnå förbättring. Relationen mellan terapeut och klient är en viktig del för att terapin skall vara effektiv. Här kan terapihunden vara till hjälp för klienten att enklare öppna upp för en relation med både hund och terapeut, och på så vis öka effektiviteten av terapin. Målet är att med hundens hjälp utforska klientens inre värld.

Hundunderstödd terapi med inriktning på socialt arbete och samtal är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras dokument “white paper“. Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom socialt arbete. Ska du arbeta med barn kan du även addera ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet.

Utbildningens helhet utgörs av följande moment efter genomförd utbildning i hundunderstödd aktivitet:

Tar du paketpriset så ingår AAA – Besökshundsprogrammet.

Terapihund / Vårdhund

Hundunderstödd terapi med inriktning på vård och omsorg

Hundunderstödd terapi med inriktning mot Vårdhund och/eller Terapihund. Hundteamet kan exempelvis söka arbete på särskilt boende för äldre, inom LSS, inom hemtjänst, inom all typ av vård och omsorg. De hundteam som önskar titulera sig som Vårdhundsteam måste enligt enligt svensk standard för utbildning av vårdhundsteam utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada. Utbildningen bygger på praktisk erfarenhet och teoretisk kompetens inom organisationen samt Svensk vårdhundsstandard SS 8760000:2013.

Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom vård, omsorg eller socialt arbete. Inom äldreomsorgen kan man exempelvis få ”hund på recept”. Närvaron av en hund hos en sjukgymnast eller arbetsterapeut kan vara motivatorn som gör att man vill arbeta med sin fysiska rehabilitering.

Vissa dagliga verksamheter eller gruppboende använder sig av hunden som kollega för att skapa goda förutsättningar för gemenskap och aktivitet. Hundunderstödd terapi är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Hundunderstödd terapi med mot vård och omsorg är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras dokument “white paper“. Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom vård och omsorg. Ska du arbeta med barn kan du även addera ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet.

Utbildningens helhet utgörs av följande moment efter genomförd utbildning i hundunderstödd aktivitet:

Tar du paketpriset så ingår AAA – Besökshundsprogrammet.

BESÖKSHUNDSPROGRAMMET

Du startar alltid med besökshundsprogrammet, så om du inte gått det innan så kommer du att gå den delen först.

TERAPIHUND I TEORIN

Du får tillgång till ett antal digitala föreläsningar samt att du också träffar oss digitalt på diskussionsträffar där vi pratar om olika scenarios baserat på teoriföreläsningarna.

TERAPIHUND I PRAKTIKEN

Här träffas vi och tränar på de praktiska momentens som vi kallar för grundfärdigheter. Du tränar med andra hundteam tillsammans med en instruktör. Vi tränar ofta i autentisk miljö och med deltagare.

TERAPIHUND I VERKSAMHET

(VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING) Du får påbörja din praktik vid studiestart men du tjänar ofta på att vänta med specialpraktiken för att få så mycket träning som möjligt på plats.

TERAPIHUND SPECIALARBETE

Minst 20h av din verksamhetsförlagda utbildning ska du basera ditt specialarbete på. Detta gör du parallellt med hela utbildningen. Slutligen redovisas detta arbete på en skolavslutning på huvudkontoret.

TERAPIHUND CERTIFIERING

Utbildningens sista moment är en certifiering i autentisk miljö med deltagare. Där vill vi se att alla delar och kursmål är uppfyllda.

1. Besökshund

Du börjar alltid grundutbildningen som är Besökshundsprogrammet

2. Utbildning

Onlineföreläsningar varvat med fysiska träffar med hundträning. Grundfärdigheter och praktik.

3. Certifiering

Sista momentet är certiferingen som sker i en autentisk miljö. Därefter får du certifikat och id-handlingar.

Förutom de fysiska träffarna gör du resten i din egna takt.

Gör din anmälan idag!