Yrkeshögskola

Skolhundspedagog

 • 2 år
 • 50 % studietakt
 • 200 Yhp
 • Öppet för alla med gymnasiebetyg
 • Eftergymnasial nivå
 • LIA – Lärande i arbete
 • 10 träffar på 2 år
 • CSN Berättigad
 • Yrkeshögskoletitel

Hundunderstdödd pedagogik HUP

 • Ca 9 månader
 • 50 % studietakt
 • 80 Yhp
 • Kompetenshöjning för pedagoger
 • 6 träffar på 9 månader
 • CSN berättigad
 • Intyg från yrkeshögskolan