Skolhund info

Skolhundsutbildning

Skolhunden arbetar i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som kollega. Utbildningen ger hundföraren och hunden kunskaper att bistå med insatser i skolan för att ge eleven bättre förutsättningar att nå sina kunskapsmål i skolan. All utbildning sker med inriktning mot läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. I denna utbildning gör du även ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet. Tar du paketet så ingår besökshundsprogrammet.

Svenska Terapihundskolan är medlemmar i Föreningen för sociala tjänstehundar, Sveriges hundföretagare samt IAHAIO och följer alla deras riktlinjer gällande terminologi och krav på utbildning.

 • 550 studietimmar
 • Online/fysiska träffar
 • Handledning av din lärare/instruktör

I PAKETET INGÅR:

 • Besökshundsprogrammet
 • lämplighetstest
 • lån av tjänstetecken
 • certifiering
 • id-handlingar
 • diplom
 • certifikat

Betalning
Du kan välja att betala med följande alternativ:

 • Klarna
 • Faktura
 • Human Finans

BESÖKSHUNDSPROGRAMMET

Du startar alltid med besökshundsprogrammet, så om du inte gått det innan så kommer du att gå den delen först.

SKOLHUND I TEORIN

Du får tillgång till ett antal digitala föreläsningar samt att du också träffar oss digitalt på diskussionsträffar där vi pratar om olika scenarios baserat på teoriföreläsningarna.

SKOLHUND I PRAKTIKEN

Här träffas vi och tränar på de praktiska momentens som vi kallar för grundfärdigheter. Du tränar med andra hundteam tillsammans med en instruktör. Vi tränar ofta i autentisk miljö och med deltagare.

SKOLHUND I VERKSAMHET

(VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING) Du får påbörja din praktik vid studiestart men du tjänar ofta på att vänta med specialpraktiken för att få så mycket träning som möjligt på plats.

SKOLHUND SPECIALARBETE

Minst 20h av din verksamhetsförlagda utbildning ska du basera ditt specialarbete på. Detta gör du parallellt med hela utbildningen. Slutligen redovisas detta arbete på en skolavslutning på huvudkontoret.

SKOLHUND CERTIFIERING

Utbildningens sista moment är en certifiering i autentisk miljö med deltagare. Där vill vi se att alla delar och kursmål är uppfyllda.

1. Besökshund

Du börjar alltid grundutbildningen som är Besökshundsprogrammet

2. Utbildning

Onlineföreläsningar varvat med fysiska träffar med hundträning. Grundfärdigheter och praktik.

3. Certifiering

Sista momentet är certiferingen som sker i en autentisk miljö. Därefter får du certifikat och id-handlingar.

Förutom de fysiska träffarna gör du resten i din egna takt.

Gör din anmälan idag!