YH-Hundunderstödd pedagogik

Kort kurs – yrkeshögskoleutbildning

Hundunderstödd pedagogik

Kort kurs för pedagoger.
Denna utbildning riktar sig till dig som redan har kunskap om skolans läroplaner, har minst ett års erfarenhet av arbete i skolan så som lärare, speciallärare, specialpedagog rektor eller motsvarande.

Denna utbildning ska ge dig som student specialiserade kunskaper inom hundunderstödd pedagogik där hunden finns med som resurs i olika pedagogiska situationer. Utbildningen kommer att ge specialiserade kunskaper i hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade övningar.

Studenten kommer också att få kunskaper gällande kvalitetskritererier samt styrdokument kopplade till skolverkets ramar samt socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg samt jordbruksverkets krav och förordningar. Vidare kommer den studerande även att ges kunskaper i etologi och förebyggande friskvård gällande hundens hälsa och välfärd. Utbildningen innefattar även att den studerande ska självständigt söka/samla/värdera och tolka information både i egna arbetet samt aktuell forskning i samband med hundinsatser i pedagogiska miljöer. Utbildningen ska leda till ett gott samarbete med andra inom branschen på ett sätt som leder arbetet framåt och ytterligare höjer kvaliteten inom branschen.

Framtidsutsikter
Då det i både forskning och praktisk erfarenhet visat sig att insatser med hund i skolan kan vara ett effektfullt alternativ i undervisningen är detta en utbildning med goda framtidsutsikter.

Lärande
Våra utbildningar baseras på ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utöver föreläsningar och övningar ingår även projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är verklighetsnära och du får använda dina kunskaper från flera av utbildningens kurser. För att utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i nära samverkan med dina studiekamrater.

Hjälp och handledning
Alla ska klara utbildningen – därför är vårt mål att alla studenter ska få chansen att hänga med på sina egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala e-learningplattform har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

Information

 • Omfattning 80 YHp
 • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
 • skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet

Upplägg

 • Både fysiska träffar och på distans via e-learningplattform
 • De fysiska träffarna kommer att vara 6 st fördelat på 9 mån
 • Skolhundspedagog

CSN-Berättigad / Kostnader

 • Utbildningen är CSN berättigad
 • Utbildningen är kostnadsfri men kostnad för viss kurslitteratur kan tillkomma
 • Kostnad tillkommer för utbildning och examen av hund
 • Kostnad tillkommer för den som behöver boende under de dagar vi ses. Läs mer under boende.

Undervisningsspråk

 • Svenska

Behörighet+

Den studerande ska ha yrkeserfarenhet av arbete i elevgrupp med god kunskap i skolans läroplaner på minst ett år på heltid såsom exempelvis utbildad lärare, speciallärare, specialpedagog, rektor eller motsvarande.

Utbilda hund+

Det finns inget krav på att du ska gå utbildningen med hund. Men om du har en hund och vill utbilda denna hund under tiden du går utbildningen så är det möjligt. Vi kommer under våren att erbjuda möjlighet att lämplighetstesta din hund efter alla antagningar är inkomna. Lämplighetstestet är kostnadsfritt. All utbildning av hunden kommer att ske utanför yrkeshögskoleutbildningen. Det kommer att finnas stora möjligheter att träna hunden i vissa moment under kursens gång men det är viktigt att du som hundförare förstår att grundfärdighetsträning och viss miljö, socialitets och passivitetsträning kommer att ske utanför de ramar som utbildningen ger. Eftersom denna kurs ska kunna tas utan hund är det samma förutsättningar för alla vilket innebär att hundens praktiska träning ligger utanför kursens ramar. Önskar du utbilda och examinera din hund så tillkommer då en avgift för lärplattformen där du redovisar din hunds träning och praktik samt certifieringsavgift.

Boende+

Eftersom vi kommer att ha 8 st fysiska träffar där vi träffas ca 2 dagar i sträck så kan det finnas risk för att du behöver bo över. Vi har inlett ett samarbete med Vandrarhemmet i Strömsholm som ger dig som student 20% på boendekostnaden. Kontakta oss för mer information. Du kan läsa mer om dem här: http://www.stromsholmsvandrarhem.com/

Betyg och andra dokument+

De dokument du laddar upp med din ansökan ska vara inscannade i original och om dessa är i färg så ska du också skanna in dem i färg. Skanna samtliga sidor i dokumentet, även de som bara innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Vi godkänner inga utskrifter, eller skärmdumpar (Print Scrn) från betygsöversikter (ex. Antagning.se), enbart originalbetyg gäller. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-PDF, enbart originalbetyg gäller. Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inscannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inscannade dokumentet. Ladda heller inte upp dokument som är avfotograferade i stället för inscannade. Risken är då att kvaliteten på bilden blir så dålig att vi inte godtar dokumentet. Filerna skall vara i PDF-format. Döp gärna dokumentet till något som senare kan fungera som en påminnelse om vad de innehåller. OBS! Tänk också på att studiebevis eller samlat betygsdokument inte är likställd en examen eller ett slutbetyg

Hur kan jag förbereda mig+

OBS! Du kan inte utföra detta på en telefon. Du måste ha tillgång till dator för att kunna genomföra vårt särskilda prov. Antagningsproven skriver du utifrån de förkunskaper du har. Det är inget prov man på något vis kan förbereda sig på. Vi ger ingen detaljerad information om innehållet på förhand.

Särskilt prov+

Anmälan till särskilt prov görs automatiskt i din ansökan. Du blir kallad om du uppfyller behörighetskraven. Det särskilda provet är utformat för att vi ska kunna kartlägga studentens förkunskaper och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, det är alltså inte avsett för att kartlägga personliga egenskaper. Provet tar ca. 1,5 timme.