Integritetspolicy

Vid anmälan till kurs och/eller köp accepterar du att läggas till i Svenska Terapihundskolans kundregister samt register för e-postutskick. Vi hanterar alla uppgifter enligt PLU. Detta då vi av kvalitetssäkringsskäl ska kunna kalla till kvalitetstester. Vi delar aldrig med oss av kunduppgifter eller e-postadresser till tredje part och skickar inte spam.

Personuppgiftsansvarig

Sociala Tjänstehundar i Sverige AB (Org.nr 556974-6158) är ansvariga för all hantering av personuppgifter och gör detta i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). E-postadress för kontakt i personuppgiftsfrågor: kundtjanst@terapihundskolan.se

Laglig grund

Vid registrering till utbildning arrangerad av oss ingås avtal mellan deltagare och Svenska Terapihundskolan. Detta utgör laglig grund för hantering av personuppgifter nödvändiga för att kunna bedriva utbildningsverksamhet.

Beställning i webshop utgör köpeavtal mellan oss och kund. Detta utgör laglig grund för att samla in personuppgifter i ett kundregister för att kunna fullfölja beställning. Registrering av konto i webshop räknas som att användare ger sitt samtycke till att vi samlar in personuppgifter i kundregistret. Detta utgör laglig grund.

Uppgifter vi samlar in

Svenska Terapihundskolan samlar endast in de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot utbildningsdeltagare eller kunder i vår webbshop. Dessa består av kontaktuppgifter, adressuppgifter, fakturauppgifter samt i vissa fall arbetsgivaruppgifter.

Vår webbsida använder sig av cookies och liknande tekniker som samlar in information från webbläsare. Denna information används t ex för att spara kundkorg i vår webbshop.

Hantering av personuppgift

Svenska Terapihundskolan delar inte med sig av de personuppgifter vi samlar in, utom där det krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden. De säljs heller inte vidare till tredje part. Kontakt- och adressuppgifter kan komma att delas med fraktbolag i syfte att skicka kursdokument eller beställda varor. I samband med fortsatt samarbete mellan oss och kursdeltagare kan personuppgifter delas med tredje part i syfte att tillverka id-handlingar.

Tredje part som tar del av personuppgifter äger ingen rätt att använda dessa till andra syften än de som avtalats. I de fall lagen kräver det kan uppgifter komma att lämnas ut till myndighetsutövare, exempelvis polis.

Lagringstid

Svenska Terapihundskolan sparar dina personuppgifter i samband med utbildning och sparar dem så länge man är aktiv inom skolan. Detta är för att kunna säkerställa kvaliteten på våra hundteam efter avslutad utbildning. Datan sparas för att kunna administrera kvalitetstester och id-handlingar. Efter avslutat samarbete sparas uppgifter i 10 år.

I webbshoppen sparas uppgifter i ett kundregister. Uppgifter i detta sparas i upp till två år efter senaste beställning.

Uppgiftslämnarens rättigheter

Du som kund hos Svenska Terapihundskolan har rätt till att när som helst få utdrag på de uppgifter vi sparar om dig. Du har också rätt att när som helst begära ändringar eller helt ta bort dem. Borttagning av personuppgifter kan dock leda till svårigheter att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund.

Tillsynsmyndighet

Om du anser att vi hanterar dina uppgifter på felaktigt sätt bör du anmäla detta till oss. Du har också rätt att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i personuppgiftsfrågor.

Yh-antagning.se

För att vi ska kunna behandla din ansökan kommer dina personuppgifter att lagras hos yh-antagning.se. Uppgifterna kommer att finnas tillgängliga för oss hos yh-antagning för att kunna hantera antagningprocessen samt aktiviteter rörande vår YH-utbildning. Önskar du att dina personuppgifter tas bort kan du maila oss på kundtjanst@terapihundskolan.se vilket också då innebär att vi inte kan hantera din ansökan. Dina uppgifter kommer att raderas från yh-antagning.se senast två år efter avslutad utbildning.