Vill du må bättre? Vetenskapen säger att man ska ta hand om sin hund


Artikel översatt från: https://www.freethink.com/health/mental-health-caring-dogs

En studie visar att omvårdnad av dina husdjur kan förbättra ditt välbefinnande. Forskarna fann att vårdandet gav fler förbättringar än bara sällskap. Dessa resultat är inte begränsade till husdjur. Många studier visar att omtanke om andra kan förbättra ditt välbefinnande.

Många husdjursägare kommer att berätta att skötseln av sina husdjur är en syssla, men en som ofta ger glädje. Psykologin märkte detta för länge sedan, och “husdjurseffekten”, tendensen hos människor med husdjur att vara friskare, lyckligare och leva längre, är ett allt mer väldokumenterat fenomen. Även om dessa studier tyder på att många av fördelarna kommer från att husdjur verkar tillgodose vårt behov av sällskap, visar en ny studie att att tillgodose ditt husdjurs behov kan ge liknande fördelar.

Erkänn det, du behandlar din hund som om den är en person och agerar därefter. Det är ganska okej dock, massor av människor gör det.

Forskare vid det tvärvetenskapliga centret vid Baruch Ivcher School of Psychology bad 104 hundägare att föra en dagbok i 21 dagar. Testpersonerna bedömde hur mycket de höll med om påståenden om deras interaktioner med sitt husdjur som “När jag interagerade med min hund försökte jag visa den att jag verkligen bryr mig om den” eller “När jag interagerade med min hund försökte jag att låt den känna sig fri att vara sitt sanna jag.” De svarade också på frågor om hur de mådde och om de antog att deras hundar brydde sig om dem.

Som förutspått rapporterade ägare som gav sina hundar mer stöd högre nivåer av välbefinnande, kände sig närmare sina husdjur och noterade mindre psykisk ångest. Effekten var mer betydande än fördelarna med att få stöd från husdjur, vilket tyder på att ge stöd tillfredsställer ett behov i sig.

Hundarna som var inblandade i studien kunde inte nås för kommentarer men antas ha njutit av uppmärksamheten.

Författarna tolkade dessa fynd i ljuset av Self-Determination Theory, eller SDT. En teori om mänsklig motivation som fokuserar på medfödda drifter och behov, den kretsar kring idén att människor fungerar bra när våra inre motivation är tillfredsställda och mindre när de inte är det.

De viktigaste motiven är:

  • Autonomi, definierat som ett behov av att vara en orsaksagent.
  • Kompetens, definierat som behovet av att uppleva mästerskap.
  • Släktskap, definierat som behovet av att interagera och få kontakt med andra samt behovet av att uppleva omsorg.

En möjlig förklaring till husdjurseffekten som observeras här är att ägare antropomorfierar sina hundar och låter sina ägare uppfatta att sköta en hunds behov som liknar att ta hand om en annan persons behov. I synnerhet tillfredsställer detta behovet av Relatedness. Huruvida hundar faktiskt har samma behov av att få kontakt med andra eller att få stöd så att de kan “känna sig fri att vara sitt sanna jag” som människor är fortfarande okänt.

I alla fall verkar det som att du kan tillfredsställa ditt behov av att ta hand om något genom att försöka göra ditt husdjur lyckligt. Exakt hur långt denna effekt kan drivas och om den fortfarande fungerar om människor inte antropomorferar sina husdjur är områden för framtida studier.

Idéerna bakom SDT kan tillämpas i många situationer, inte bara de som involverar husdjur. En mängd andra studier har visat att ge vård för andra kan förbättra ditt välbefinnande, men har fokuserat på vad som händer när människor tenderar till andra människor.

Vetenskapen har bekräftat vad många djurägare alltid visste, att ta hand om din pälsklädda vän är ofta mer av en glädje än en syssla. Denna studie pekar på nya sätt att förbättra ditt välbefinnande genom att interagera med både människor och djur för att få alla att må lite bättre.

Scotty Hendricks – LIFE — JULY 9, 2020

Related Articles